Bestuur De RXL 2019


 

Het bestuur van de vereniging heeft verschillend taken, waaronder contact houden met derden als gemeenten en woningbouwvereniging De Key, het leefklimaat op het complex verbeteren, de sociale cohesie tussen de bewoners te verhogen en het toezicht houden op de verschillende commissies. Het bestuur wordt half jaarlijks gewisseld op de Algemene Ledenvergadering (ALV), deze zijn meestal in februari en september.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Tim Ruting – Voorzitter

Lynn Ruiter – Secretaris

Sjoerd van der Heijden – Penningmeester

 

Heb je ideeën of opmerkingen over ons of de vereniging De RXL? Schroom niet en mail ons via: info@derxl.nl!