Bestuur De RXL 2017/18


 

Het bestuur van de vereniging heeft verschillend taken, waaronder contact houden met derden als gemeenten en woningbouwvereniging De Key, het leefklimaat op het complex verbeteren, de sociale cohesie tussen de bewoners te verhogen en het toezicht houden op de verschillende commissies. Het bestuur wordt half jaarlijks gewisseld op de Algemene Ledenvergadering (ALV), deze zijn in februari en september.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Sam van Kampen – Voorzitter

Evi Kruijer – Secretaris

Shaun Sie – Penningmeester

Preshand Ajodhia – Algemeen bestuurslid

Toer van Holstein – Algemeen bestuurslid

 

Heb je ideeën of opmerkingen over ons of de vereniging De RXL, schroom niet en mail ons via: info@derxl.nl !