Over ons


De RXL is de bewonersvereniging voor huurders op het studentencomplex op de Rode Kruislaan in Diemen. De vereniging is op 9 december 2011 opgericht en heeft als doel het woon- en leefklimaat op de Rode Kruislaan te verhogen. Dit doet zij door middel van het organiseren van allerhande activiteiten en het behartigen van de belangen van haar leden bij overleggen met derden als gemeente en woningbouwvereniging De Key. Het bestuur van de vereniging wordt half jaarlijks gewisseld op de Algemene Ledenvergadering (ALV), deze zijn in februari en september. Verder heeft de vereniging verschillende commissies waarin leden actief zijn, bijvoorbeeld de activiteitencommissie of de leefbaarheidscommissie.