Algemene Ledenvergadering


29Mar
Tue 16 Apr

Op dinsdag 16 april 2019 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van bewonersvereniging De RXL. Om 20:15 uur gaan we van start en is iedere bewoner van de Rode Kruislaan van harte welkom in Theater de Omval te Diemen. Als bewoner kun je tijdens de ALV meepraten over de vereniging en stemmen over belangrijke zaken. Hier tegenover staan drankjes op onze kosten en een hoop gezelligheid! Graag tot dan 🙂

 

De agenda:
Opening
Mededelingen, machtigingen en ingekomen stukken
Vaststellen agenda
Goedkeuren notulen 16-01-2018
Lopende zaken (Bestuur en Commissies)
Statutenwijziging
HR wijziging
Financiën
Verkiezing voorzitter
Aftreden voorzitter
WVTTK
Rondvraag
Sluiting

16-04-2019
20:15 - 23:00
Theater de Omval